image banner
"Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác" giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 06-CTr/TU
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung "Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác" giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Tôn Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm chuong-trinh-06-do-thi-ky-cuong.pdf