Xem thêm
image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/QĐ-TTg 21/06/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 172
Tải về1
Lượt tải 518
Số: 123/KH-UBND 27/06/2022 Triển khai tập huấn tạo tài khoản VneID, Bình Phước Today, Dịch vụ công quốc gia và làm sạch dữ liệu trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
Lượt xem: 170
Tải về1
Lượt tải 229
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 13/06/2022 LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24
Lượt xem: 243
Tải về1
Lượt tải 2
06-CTr/TU 15/02/2022 "Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác" giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 224
Tải về1
Lượt tải 491
212/NQ-HDND 02/08/2022 Thông qua Chiến lược phát triển Giáo dục thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 1600
Tải về1
Lượt tải 504
264/QĐ-UBND 16/02/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 245
Tải về1
Lượt tải 3
977/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc phê duyệt duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
Lượt xem: 1714
Tải về1
Lượt tải 3
454/TB-TTPTQĐ 29/07/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 31 thửa đất thuộc Trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài và 01 thửa đất Lý Thường Kiệt , phường Tân Phú
Lượt xem: 189
Tải về1
Lượt tải 4